Skip to Content

Enlaces de interese

SITIO DE KULTURARTEA MAPA, da Mintzola Fundazioa
www.mintzola.eus/eu/kulturartea/mapa/

SITIO ADICADO AO BERTSO
http://www.bertsozale.com/

OUTRO SITIO ADICADO AO BERTSO FEITO NO PAÍS BASCO-FRANCÉS
http://www.bertsulari.com/

PORTAL DO CENTRO IBEROAMERICANO DA DÉCIMA E
O VERSO IMPROVISADO
http://www.diversarima.cult.cu/

BLOG DO INVESTIGADOR PHILLIP PASMANICK SOBRE A DÉCIMA E A IMPROVISACIÓN ORAL
www.deciman.blogspot.com

SITIO DO PAYADOR ARXENTINO WILSON SALIWONCZYK
www.wilsonelpayador.com.ar

REGUEIFANDO POLA VIDA.LUPE BLANCO
https://www.facebook.com/Regueifando-pola-vida-1001950496537699/

SITIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIÓNS RELACIONADAS

CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO DA XUNTA DE GALICIA
http://culturaeturismo.xunta.es/

CONSELLO DA CULTURA GALEGA
http://consellodacultura.org/

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA
http://www.depontevedra.es

CONCELLO DE VIGO
http://www.vigo.org

CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS
www.concello-cabana.es

SITIO DA ASOCIACIÓN DE ESCRITORES EN LINGUA GALEGA (Sección de Literatura de Tradición Oral)
www.aelg.org/

SITIO DO CENTRO VECIÑAL E CULTURAL DE VALLADARES
http://www.valladares.tv

PORTAL DO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE GALICIA
http://webs.uvigo.es/ronsel/

SITIO DO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DO CONCELLO DE VIGO
http://snl.vigo.org/index.php