Skip to Content

Século XX

Século XX

Regueifa:

- Certame Internacional de Regueifas (anos 1995, 1996, 1997 e 1998)

- Regueifa en Cerqueda (1992)

- Blanco de Muiñoseco (anos 70)

Brindo:

5. Río Montero, Antonio "Ribeira de Louzarela" (1995). O ganado na labrada.

4. Río Montero, Antonio "Ribeira de Louzarela" (1995). O meu nombre éche Antonio.

3. Río Montero, Antonio "Ribeira de Louzarela" (1995). Todos miran pra min.

2. Veloso, José "Pepe de Forgas" e Veloso, Álvaro "de Forgas" (1989). Veño de moi largas terras.

1. Río Montero, Antonio "Ribeira de Louzarela" (1987). Todos me están adorando.

Outras manifestacións improvisadas ou semi-improvisadas:

- Xénero corresponde con "Desafío": (APOI)