Skip to Content

Obradoiros

Obradoiros de improvisación oral en verso

O mellor xeito de facerse regueifeiro é presenciar unha boa actuación ou certame de regueifas e logo apuntarse a un obradorio dos que se levan organizado en distintas cidades e vilas do noso país. Vexamos o que podemos facer neles.

O contido está dividido en tres bloques diferenciados nos que se abordan dun xeito teórico – práctico diversos conceptos. Estes conceptos están organizados do seguinte xeito:

1º Bloque: Introducción a poesía oral improvisada de carácter popular
Perspectiva teórica:
- Explícase a evolución que seguiu a Poesía Oral Improvisada ata o día de hoxe.
- Enmárcase a Regueifa dentro do resto de manifestacións similares que existen tanto na Península, como en Latinoamérica e no resto do mundo.
- Introdúcense os principais compoñentes da poesía: a linguaxe (lírica/enxeñosa), o ritmo, os distintos tipos de poesías, as estrofas e a métrica, o verso, a rima, a tonada, os recursos literarios, a controversia,...
Perspectiva práctica:
- Póñense exemplos das manifestacións máis arcaicas dos desafíos poéticos e da súa evolución ata hoxe (o rap).
- Constrúense outro tipo de versos distintos das tradicionais cuartetas galegas que son usados noutras latitudes: quintillas, décimas, etc.
- Cos exemplos anteriores e outros que vaian xurdindo farase fincapé nas compoñentes do fenómeno poético anteriormente expresadas.

2º bloque: A Regueifa.
Perspectiva teórica:
- Modalidades de improvisación oral en Galicia:
- A regueifa (variedades): Rezada e Cantada.
- O Brindis.
- A súa rotación/conexión con outro tipo de construccións en verso de temática diversa que no seu día puideran ter raíces improvisadas, pero que co paso do tempo a perderon.
- Os recursos e a técnica dos desafíos orais improvisados en verso de carácter popular e baseados no enxeño (a memoria, o enxeño, a rima, o tempo, a improvisación, a entoación, a concentración, o público, as coletillas, a linguaxe, o acompañamento musical, a temática, ...)

Perspectiva práctica:
- Construción de exemplos de Regueifas cantadas e Brindis sobre os que se irán explicando os recursos e mecanismos técnicos empregados na súa execución.
- Poranse exemplos de outro tipo de coplas populares como poden ser:
- Xaneiras ou cantares de Reis.
- Coplas de entroido, atranques,...
- Maios
- As asociadas a labores agrícolas (esfolladas, sega, malladas, vendima,...)
- Outras empregadas nas cantigas de tradición oral e carácter popular (as regueifas e cornetadas).

3º bloque: exercicios de improvisación e enxeño de ida e volta.
Perspectiva teórica:
- Os regueifeiros sométense a distintos exercicios de habilidade que lle establezan os participantes.
- Os participantes sométense a exercicios lingüísticos orientados cara á construcción poética que se intenta que culmine nun intercambio de coplas improvisadas en verso.
Perspectiva práctica:
- Os regueifeiros fan exercicios de habilidade e enxeño tales como:
- Construír unha copla que rematara no verso que queiran os participantes (pé forzado).
- Puzzle de palabras (teñen que meter dentro da estrofa pactada un nº de palabras predeterminado facilitadas polo público).
- Regueifar sobre unha temática dada ou pórse nunha situación dada polos participantes (desempeñar un rol).
- Propóñense aos participantes distintos xogos como:
- A asociación de palabras.
- A construción dun verso.
- A realización dun pareado.
- A realización dunha cuarteta/copla.
- Establecer unha controversia / realizar unha regueifa.
- Fin de sesión conxunto entre Regueifeiros e participantes.

Voltar arriba