Skip to Content

Fichas persoais

Regueifeiros en activo

Antonio de Xornes

Antonio Rodríguez Carabel coñecese, no ámbito da regueifa, como Antonio de Xornes. Naceu nesta localidade de Coristanco, pero hoxe reside en Carballo. Naceu no 1962 e adícase a este arte do cantar retranqueiro desde os 17. «O meu foi todo aprendido», como di el, xa que non tivo a ningúen na súa familia que o fixera. «Salme de dentro», explica. Como todos os seus compañeiros, recoñece que é unha pena que «non se estea facendo nada» e sinala os beneficios indubidables dunha escola obradoiro: «Aos nenos hai que motivalos para que empecen, pero sobre todo á regueifa hai que valorala máis do que se está facendo».

Suso de Xornes

É coñecido como Suso de Xornes, pero chámase Jesús Lema García. Naceu no 1959 e iniciuose nesta arte ao cumprir a maioría de idade, aproximadamente. «Comecei con meu tío, con Mandián e tamén con Calviño e Celestino». O segredo, para él, está na improvisación, «algo que xa nace contigo» e na práctica. «Non somos bichos raros: estou seguro de que hai moita xente que o podería facer, só hai que atreverse»'.

Pinto de Herbón

Lanzouse a través de Sitio Distinto co tema Nitramón, 15, 15, 15, que foi rapidamente convertido en semente do que se deu en chamar agro-rap galego. Pinto é autor doutros temas tamén populares como Paviméntame; ou A motoserra editados en diferentes cd’s compilatorios, anque se define a si mesmo como regueifeiro, traballa basicamente co desafío, acompañado dende o ano 1997 por Luís “O Caruncho”.

Luis "O Caruncho"

Músico de devanceiros gaiteiros, el mesmo é gaiteiro, zanfonista, cantante e incluso aprendiz de actor. Sen dúbida todas estas dotes artísticas fan del un dos máis requeridos traballadores da música en Galiza. Son estas mesmas dotes as que o acrediten dende que debutou como improvisador en verso en Valladares – Vigo como un dos máis prometedores Regueifeiros – Brindeiros do País, xa que o seu enxeño e sentido do ritmo fan que sempre teña a man unha resposta axeitada para calquera copla que lle boten por moi envelenada que esta sexa. Caracterízase asemade por tratar de introducir novos ritmos e probar con distintos acompañamentos no tradicional xeito de improvisar “a pelo” galego.

Benito Lobariñas

Compoñente do grupo Zurrumalla é Gaiteiro, ó igual que Luis, tivo unha faceta artística menos coñecida, que foi a de letrista da comparsa de Antroido “Os da Taza” do Morrazo, sendo desta vena lirico-humorista de onde procede a súa querencia polas coplas vitriólicas e a súa vagaxe para pasarse ó verso improvisado do que xa é un cultivador experimentado, pese a que leva relativamente pouco tempo practicando. Con Luis “o Caruncho” soe formar unha parella que ultimamente é bastante requerida como presentadores de espectáculos con grande éxito entre a concorrencia. Enriba do escenario non soe achicarse ante ningúen e sempre busca unha saída airosa das coplas do contrincante aínda que en ocasións teña que estirar a métrica para forzar a rima.

Ribeira de Louzarela, Antonio Rio

Falar do Ribeira no Caurel e nas terras do Cebreiro é falar dun dos mellores brindeiros que pasou por estas terras. Percorreu boa parte das aldeas e lugares da Serra animando festas, bodas e calquera actividade que o seu bo humor se prestara, a súa facilidade para improvisar rimas cantadas levárono a ser partícipe na vella costume de brindar ós noivos antes, durante, e despois do casamento se a cousa se prestaba; unha tradición que estivo moi arraigada na vida e xentes da montaña luguesa; hoxe podemos dicir que o Ribeira é o último brindeiro ou regueifeiro da montaña. A súa vida nas fermosas terras onde aflorecen as primeiras augas do río Lóuzara foi, e segue a ser, coma a de calquera persoa que viviu e vive eiquí: a labranza, a ganderia, foron os seus medios de vida, o cantar e brindar a súa gran paixón, un don recibido que soubo e aínda sabe espallar polo mundo adiante por que, ós seus oitenta e tantos anos, mantén a frescura dun rapaz.

Josinho da Teixeira

Músico polivalente da comarca do Viso (Redondela), é percusionista e cantante no grupo Tanto Nos Tén (Música tradicional furtiva). No eido da regueifa entrou de rebote porque como di el “eu xa improvisaba coplas sen saber o que era a regueifa”. Docente tamén de moitos obradoiros de regueifa polos centros de ensino do país, é un dos regueifeiros máis recoñecidos hoxe en día na Galiza, e ten como características máis subliñabeis a rapidez e o enxeño na produción, unha maior teatralización cós mestres bergantiñáns e un humor acedo e retranqueiro.

Kike Estévez

Filólogo, profesor e tradutor licenciado pola Universidade de Vigo, foi un dos últimos en subirse ao carro da regueifa. Comezou neste mundo a partir dun Curso de Regueifa organizado polo Centro de Interpretación da Oralidade do Concello de Vigo. As súas características son a alta velocidade na produción e un amplo vocabulario, que lle ven da súa profesión como amante das palabras, e polo que raramente queda sen unha boa contestación. Por outra banda, tamén imparte obradoiros de regueifa, facendo parella habitualmente con Josinho da Teixeira.

Alba María

Promesa da nova xeración de cantoras galegas, está a cursar Filoloxía Galega en Santiago. Cun disco publicado, estudou música no CMUS de Vigo e participou en diversos certames de poesía e improvisación, acabando por ser unha destacada poeta e regueifeira. Alba María, alén de realizar actuacións e ofrecer obradoiros, vaise asentando no eido da improvisación, sendo unha das poucas voces femininas e introducindo novos temas como o discurso de xénero na arte da regueifa.

Xairo d'Herbón

Novo valor da regueifa galega e fillo do xa mítico Pinto d´Herbón. Estudante aínda de Secundaria, deu os seus primeiros pasos nisto da regueifa por volta do 2014, no Certame de Regueifas de Valadares, onde deixou canda ao seu pai a primeira controversia pai/fillo na historia do Certame. Hoxe en día xa ten feito moitas actuacións co seu pai (Sonora Asociación Cultural, maio 2016), e mesmo volveu participar no Certame do ano 2015 xunto ao alumnado de regueifa do CIOV. Este ano pasado de 2016, recuncou no XIX Certame Internacional de Regueifas celebrado no Nadal actuando en Compostela e acompañando a Alba María e ao seu pai, Pinto d´Herbón.

Voltar arriba